Yazar adı gereklidir!

Göster Şifre gereklidir!

Şifreni mi unuttun?

Yazar adı gereklidir!

E-posta gereklidir!

Göster Parola gereklidir!

10 + 12 =

Şifrenizi mi unuttunuz? Endişelenmeyin! Aşağıdan kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin ve şifrenizi sıfırlayın.

E-posta gereklidir!

Girişe Dön

Kapat
 • büyük odyoloji sözlüğü

  opisthotic: Kulakardı, kulakarkası.

  ossiculectomy: Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.

  ossiculotomy:Kulak kemikçikleri ameliyatı.

  ostium tympanicum tubae auditivae: anat. Kulak borusunun, kulak tüngürünün ön çitindeki, ağzı.

  otagra: Kulak ağrısı, otalji.

  otalgia: Kulak ağrısı, otalji.

  otalgic: 1. Kulak ağrısına ait; 2. Kulak ağrısı ilacı.

  otectomy: İç ve orta kulak dokularının ameliyatla çıkarılması, otektomi.

  othelcosis: Kulak cerahatlanması.

  othematoma: Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.

  othemorrhagia: Kulaktan gelen kanama, kulak kanaması.

  othemorrhea: Kulak kanaması.

  othygroma: Kulakmemesinde su toplanması.

  otiatrics: Kulak hastalıkları ilmi ve tedavisi, otiyatri.

  otitis: Kulak iltihabı, otit.

  otitis externa: Dışkulak iltihabı.

  otitis interna: İçkulak iltihabı.

  oto- : Kulakla ilgili.

  otoantritis: Kulakta antrum iltihabı.

  otoblennorrhea: Kulaktan mukoza akması, otoblenori.

  otocatarrh: Kulak nezlesi.

  Otolith: 1. Orta kulakta oluşan taş; 2. See: Otoconia.

  Otolithiasis: Kulak taşı, kulakta taş bulunması.

  Otologist: Kulak uzmanı, otolojist, otolog.

  Otology: Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.

  Otomicroscope: Kulak mikroskopu.

  Otoncus: Kulak tümörü.

  Otonecrectomy: Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.

  Otoneuralgia: Nevraljik kulak ağrısı.

  Otoneurasthenia: Kulak hastalığından doğan nevrasteni.

  Otopathy: Kulak hastalığı, otopati.

  Otopharyngeal: Kulak ve farenkse ait.

  Otopiesis: 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.

  Otopolypus: Kulak polipi, otopolip.

  Otopyorrhea: Kulaktan cerahat akması, otopiyore.

  Otopyosis: Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.

  Otorhinolaryngology: Kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı.

  Otorhinology: Kulak-burun bilgisi, otorinoloji.

  Otorrhagia:Kulak kanaması, otoraji.

  odyolojideposu odyogram_com