Cholesteatoma (kolesteatom): Orta kulakta gelişen, etrafı çok katlı yassı epitelle çevrili, içi kan ve kolesterol içeren kistik kitle
Presbyacusis / presbycusis (presbiyakuz / presbikuz / presbikuzi): Yaşlılık nedeniyle işitme kaybı
Meniere’s disease (Meniere diziis): Meniere hastalığı ; iç kulakta gelişen, tekrarlayıcı baş dönmeleri, ilerleyici işitme kaybı, kulak uğultusu, kulakta bası hissi ile belirgin kronik hastalık
Otosclerosis (otoskleroz): Stapes kemiğinin oval pencereye hareket edemeyecek şekilde yapışması sonucu oluşan, ses titreşimlerinin iç kulağa iletilememesi nedeniyle işitme kaybının eşlik ettiği kulak hastalığı