İşitme engellilik, birçok insanın günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bir durumdur. Neyse ki, odyoloji alanında yapılan tez çalışmalarıyla işitme engellilerin hayatında önemli değişiklikler gerçekleştiriliyor. Bu tezler, işitme kaybının nedenleri, değerlendirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu gibi konulara odaklanarak işitme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bir tez örneği olarak, "İşitme İmplantlarıyla İşitme Engelli Çocukların Dil Gelişimi" başlıklı bir çalışma incelenebilir. Bu tezde, işitme implantı olan çocukların dil becerilerinin nasıl geliştiği araştırılmıştır. Çalışmada, işitme implantı takılan çocuklar üzerinde yapılan değerlendirmeler ve terapiler ile dil gelişimleri incelenmiştir. Elde edilen veriler, işitme implantlarının dil becerileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu tez, işitme kaybına sahip çocukların normal dil gelişimine ulaşmasında işitme implantlarının önemini vurgulamaktadır.

Başka bir tez örneği ise "İşitme Engellilerde İşitsel Uyarım Terapisi" başlığını taşır. Bu çalışmada, işitme engelliler üzerinde uygulanan işitsel uyarım terapisi yöntemi araştırılmıştır. İşitme kaybının derecesine göre bireysel olarak uyarımlar yapılarak işitme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın sonuçları, işitsel uyarım terapisinin işitme engellilerin işitme yeteneklerini artırdığını ve iletişim becerilerini geliştirdiğini göstermektedir.

Öte yandan, "İşitme Kaybında Dijital İşitme Cihazlarının Etkinliği" adlı tez de işitme engellilikle ilgili önemli bir konuya odaklanmaktadır. Bu tezde, dijital işitme cihazlarının işitme kaybı olan bireyler üzerindeki etkinliği araştırılmıştır. Çalışma, farklı yaş gruplarındaki katılımcılar üzerinde yapılan deneyler ve değerlendirmelerle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, dijital işitme cihazlarının işitme engelliler için etkili bir tedavi seçeneği olduğunu ortaya koymaktadır.

odyoloji alanındaki tez çalışmaları, işitme engellilerin hayatını değiştiren önemli bulgulara ulaşmaktadır. İşitme kaybının nedenleri, değerlendirilmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu gibi konularda yapılan tez çalışmaları, işitme engellilerin yaşam kalitesini artırmak için büyük bir rol oynamaktadır. İşitme implantları, işitsel uyarım terapisi ve dijital işitme cihazları gibi yenilikçi yaklaşımlar, işitme engellilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine ve toplumda daha aktif bir şekilde yer almalarına yardımcı olmaktadır.