Pediatrik odyoloji nin görevi tam olarak ne oluyor işitsel rehabilitasyondan tek farkı rehabilitasyonu sadece çocuklara yapilmasımi
pediatrik odyoloji hem işitme üzerine hem de rehabilitasyon üzerine yoğunlaşmak ve ilerlemektir. Daha iyi bilen biri aydınlatsın.